Başlangıç > ATATÜRK GERÇEĞİ > ATATÜRK MASON MU ? CEVABI

ATATÜRK MASON MU ? CEVABI

Küresel Masonluk 1717  yılında İngiltere’de kuruldu.Çok geçmeden 1721 yılında İstanbulda ilk loca Fransız masonları tarafından kuruldu ve yüzyıllarca gizli kalarak faaliyetlerini sürdürdüler ta ki meşrutiyet yıllarına ve ittihat ve terakki örgütünü kurup varlıklarını garanti altına alana kadar.Güçlerini tamamladıktan sonra Meşrutiyetin döneminde 1909 yılında TÜRKİYE BÜYÜK MASON LOCASI kuruldu.

1738 yılında İstanbul’da, İzmir’de ve Halep’te Mason localarının açıldığı haberi ‘St. James Evening Post’ adlı bir Londra gazetesinin 24 Mayıs 1738 tarihli nühasında yazılmaktadır. Osmanlı toprakları üzerinde adı bilinen ilk loca ise 1748 yılında Halep’te kurulan , İskoçya Büyük Locasına bağlı, İskenderun Locasıdır.

İlk Türk Masonları ise Yirmisekiz Çelebizade Sait Çelebi, İbrahim Müteferrika ve Humbaracı Ahmet Paşa dır.

Mason Mehmet Talat Paşa İttihat ve Terakkinin önemli ismi

Mason Mehmet Talat Paşa İttihat ve Terakkinin önemli ismi

İstanbul da kurulan localar; 1861 yılında ‘Ser Locası, 1867 yılında Prootos ve ‘l’Etoile du Bosphore’ Localarıdır.  Sultan V. Murad, Şehzade Nurettin Efendi, Şehzade Kemalettin Efendi, Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, Şeyhülislam Hayri Efendi, Müderris Mahmut Esad Efendi, Sadrazam Keçecizade Fuat Paşa, Sadrazam Mithat Paşa, Sadrazam Ahmet Vefik Paşa, Sadrazam Tunuslu Hayrettin Paşa, Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa, Berlin Büyük Elçisi Sadullah Paşa, Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal Prootos üyeleridir. Türkiye Büyük Locasının üyeleri arasında İstanbul’da ki Selimiye Süvari Fırkası Komutanı Prens Aziz Hasan Paşa, Maliye Bakanı Mehmet Cavit Bey, Mehmet Talat Sai Paşa, Mithat Şükrü Bleda, Rıza Tevfik Bölükbaşı, Fuat Hulusi Demirelli, Faik Süleyman Paşa, Jandarma Genel Komutanı Galip Bey, Hüseyin Cahit Yalçın isimler de vardır.

Ancak Abdülhamit tahta geçince mason localarına karşı harekete geçmiş bu tarihten sonra masonlar İstanbul’da barınamamış Selanik merkezi ile İstanbul dışında üslenmek zorunda kalmışlar.Makedonya’da kurulan locaların en önemlileri İtalyan Obediyansına bağlı ‘Macedonia Risorta’ ve ‘Veritas’ Localarıdır.Mustafa Kemal’de Risorta locasına kayıtlıdır. Bu iki locanın üyeleri Kazım Özalp Paşa, Sadrazam Mehmet Talat Paşa, Mithat Şükrü Bleda, Mehmet Cavit Bey, Manyasizade Refik Bey, Kazım Nami Duru, Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Faik Süleyman Paşa, İsmail Canbulat Bey, Hoca Fehmi Efendi, Osman Adil Bey; Mehmet Servet Bey, Fazlı Necip Bey ve Emanuel Karasu gibi isimlerdir.

Mustafa Kemal’de bu sıralarda Makedonya Mason Locasına kayıtlıdır,ayrıca Selanik’teki Makedonya Rizorta Locasına kayıtlıdır.

Abdülhamid'i tahttan indiren hareket ordusu subaylarının tamamı Mason idi.Bu subaylar arasında Mustafa Kemal'de var.

Abdülhamid'i tahttan indiren hareket ordusu subaylarının tamamı Mason idi.Bu subaylar arasında Mustafa Kemal'de var.

Mason Hareket ordusu da Balkanlardan topladığı çapulcular ile Abdülhamid’e karşı devirme hareket Mason Localarının sayısı arttıkça MASON JÖN TÜRK ve İTTİHAT TERAKKİ hareketi imparatorlukta güç kazanmaya başlamış ve çok geçmeden orduyu da ele geçirip Ulu Hakan Abdülhamit Han tahttan indirilip  yıkım sürecini de başlatmışlardır.

Atatürk’ün  kadrosunda görev alanların büyük bölümü hemen hemen hepsi Masondur.

Fethi Okyar, Rauf Orbay, Refet Bele Paşa, Ali İhsan Sabis Paşa, Meclis Başkanı Kazım Özalp Paşa, Meclis Başkanı Abdülhalik Renda, Başbakan Hasan Saka, İçişleri Bakanları Şükrü Kaya ve Mehmet Cemil Ubaydın, Dışişleri Bakanları Bekir Sami Kunduh ve Tevfik Rüştü Aras, Sağlık Bakanları Rıza Nur, Adnan Adıvar, Refik Saydam, Behçet Uz, Milli Eğitim Bakanları Reşit Galip, Hasan Ali Yücel, Ekonomi Bakanı Sırrı Bellioğlu, Milletvekilleri Cevat Abbas, Atıf Bey, Edip Servet Tör, Yunus Nadi, Reşit Saffet Atabinen, Memduh Şevket Esendal, Hilmi Uran, Tevfik Fikret Sılay, Ahmet Ağaoğlu, Ankara Valisi Nevzat Tandoğan ve Belediye Başkanı Süleyman Asaf İlbay, İstanbul Valileri Muittin Üstündağ, Lütfü Kırdar, Danıştay Başkanı Mustafa Reşat Mimaroğlu, Jandarma Genel Komutanı Galip Paşa, İstiklal Mahkemesi Başkanı Necip Ali Küçüka, Amiral Mehmet Ali Paşa gibi isimler gayri milli ve gayri ahlaki sözde devrimlerin gerçekleştirilmesinde MASON hedefler doğrultusunda hareket eden isimler olmuştur.

Dikkat ettiyseniz M.Kemal’e muhalefet eden isimlerin hiçbirisi bu listede yok sözde devrimlere direnen ve bu yüzden Mason Mustafa Kemal ile yolunu ayıran ŞARK FATİHİ Kazım Karabekir’de bu listede yok.

MASON LOCALARINI ATATÜRK KAPATMADI

Mason içişleri bakanı Şükrü Kaya ve Atatürk

Mason içişleri bakanı Şükrü Kaya ve Atatürk

1935 yılında Türk Yükseltme Cemiyeti adı altında dernek statüsünde çalışan Türkiye Büyük Locası kendi çalışmalarını bizzat kendisi tatil etmiştir.O dönem yükselen faşizm tehlikesi ile örgütlü yapılar bir bir kendilerini kapatıyor Türk Ocakları dahi kendini kapatmış ancak faşizm tehlikesi ortadan kalkınca tekrar açılmışlarıdr.

“Çankaya sofrasında ‘Şu masonluktan artık sıkıldım. Madem dediğiniz gibi masonluk çok kötü ve zararlıdır. Kapatıverelim gitsin’ demiştir. Masonluğa aykırı olarak tek söz de budur” 

Atatürk, aynı zamanda Mason olan dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ile görüşür ve ondan Masonların üst düzey yöneticilerine genel durumu açıklamasını ve yasaya gerek olmadan kendi kendilerini tatil etmeleri mesajını iletmesini ister. Sonunda 10 Ekim 1935 günü Mason yöneticileri tarafından imzalanmış bildirge Anadolu Ajansı tarafından yayınlanır:

“Mes’ul ve maruf imzalar altında Ajansımıza verilmiştir. Türk Mason Cemiyeti memleketimizin sosyal tekamülünü ve günden güne artan muazzam terakkilerini dikkate alarak ve Türkiye Cumhuriyetinde hakim olan demokratik ve cidden laik prensiplerin tatbikatından doğan iyilikleri müşahede ederek faaliyetine, bu hususta hiç bir kanun olmaksızın nihayet vermeyi ve bütün mallarını memleketimizin sosyal ve kültürel kalkınmasına çalışan Halk Evlerine teberruu muvafık görmüştür.”

Yani bugün hala faaliyet içinde bulunan halk evleri aslında birer Mason teşkilatı olarak varlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Bu hareket esasen mason localarının tekrar gizliliğe bürünmesine ve izlerini kaybettirme çabasına işaret. Eğer Mustafa Kemal Mason Localarına ve Masonlara karşı olsaydı etrafına masonları toplamazdı onlardan kurtulurdu oysa ölümüne kadar Mustafa Kemal’in yanındakilerin hemen hemen tümü Masondu.

Atatürk’ün hizmetçisi Cemal Grada ve Eski Van Milletvekili İbrahim Arvas hatıralarında şunları ifade etmiştir: “Bir gün bir arkadaşım beni alıpAtatürk Mason muydu? Beyoğlu’ndaki mason cemiyetine götürdü. Daha ne olduğunu bile anlayamadan kendimi cemiyetin içinde buldum. Mermer merdivenlerden büyük bir salona indik. Orada yüzlerini göremediğim birtakım kişiler vardı. Bizi buyur edip oturttular; kahveler sundularAtatürk Mason muydu? hal hatır sordular. Orada fazla kalmadıAtatürk Mason muydu? tekrar merdivenlerle daha da aşağıya indik. Bir öncekinden daha geniş bir salonda bulduk kendimizi. Salonda büyük bir kalabalık toplanmışAtatürk Mason muydu? kılıçlı bir tören yapıyorlardı. Bu işleri daha önceden bildiğini anladığım arkadaşım beni kolumdan tutmuşAtatürk Mason muydu? durmadan ne yapmama gerektiğini anlatıyordu. Kılıçların arasından geçipAtatürk Mason muydu? kutsal bir kitaba el bastık. Bütün bunlar olup bittikten sonra dışarı çıktık”

Ünlü masonlar listesi listede Mustafa Kemal’de var.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Freemasons

http://www.calodges.org/no813/famous.html

” Ataturk, Mustapha Kemal. Former President of Turkey 1923-1938. Member of an Italian Lodge, Macedonia Resorta e Veritus.”

http://xoomer.virgilio.it/kxxbar/massoni.htm

http://www.durham.net/~cedar/famous.html

http://www.angelfire.com/ga/fdl746/famous.html

 1. BENHUR
  Eylül 24, 2013, 5:35 pm | #1

  Şu KIZILBAŞ keferelerinin İslam’a ve Peygamberine dil uzatmaları yok mu?
  Müslüman memleketinde Hz.Muhammed’e hakaretler yağıyor.
  Kör testere ile keseceksin bu imansızları.
  Esad ile birlikte böğürte böğürte geberteceksin hepsini
  Ülkenin başına bela olacaklar

 2. Eylül 24, 2013, 9:01 am | #2

  atatürk kadar tas düssün kafaniza sulu beyinler,atatürk ün ne olup ne olmadigi biliniyor,,o mükemmel bir türktü..sizler ne boksunuz..onu agziniza alacak donanim varmi sizde,,muhammed ne haltti onu sorsaniza,,coluk cocuk doldurdu haremine,,incilden tevrattan zeburdan kopyaladigi sözleri kurana yazdi..allahin sözleri diye yutturdu,,muhammedin kac karisi vardi..ayseyi neden aldi kiz daha 9 yasindsaydi..evlatligi zeyd in karisini neden aldi evlatligi yasarken, bu pislikleri yanitlayin sahtekarlar..

  • Eylül 24, 2013, 5:16 pm | #3

   Bir aleviden kızılbaştan duymaya alışık olduğumuz sözler.Nedense M.Kemal ile ilgili eleştiriler ortaya çıkınca hemen İslam Peygamberine o pis dilinizi uzatıyorsunuz.Yazık hem dünyanız berbat hem ahiriniz.

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logo

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter picture

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook photo

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ photo

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 157 takipçiye katılın

%d blogcu bunu beğendi: